Infrastruktura Bezprzewodowa

Sieci WiFi

Sieci bezprzewodowe są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi technologii informatycznych, wprowadziły one fundamentalne zmiany w podejściu do projektowania infrastruktury sieciowej i coraz częściej stanowią jej integralny element.
Sieci WiFi używają fal radiowych do łączenia bez użycia kabli urządzeń takich jak laptopy, tablety i smartfony do sieci publicznych, sieci firmowych lub hotspot'ów.
Sieci WiFi
Podłączając wybrane urządzenie do hotspot'u w hotelu, w rzeczywistości podłączamy się do wyodrębnionego dla gości segmentu sieci firmowej tego hotelu.
Dotychczas zakładano, że sieci przewodowe są szybsze i bezpieczniejsze od sieci bezprzewodowych, jednak ciągłe udoskonalenia technologii sieci bezprzewodowych takie jak standard sieci WiFi6 oraz mechanizmy uwierzytelniania WPA3, zmniejszyły różnice prędkości i bezpieczeństwa między sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.
Natomiast rozwój rozwiązań technologii Mesh Wifi w użyciu umożliwia znaczące zwiększanie obszaru pokrycia sygnałem oraz wzrost przepustowości sieci bezprzewodowej bez konieczności rozbudowy istniejącego okablowania strukturalnego.
Nowoczesne i bardziej zaawansowane rozwiązania bezprzewodowe umożliwiają również bezpieczną komunikację pomiędzy punktami oddalonymi od siebie nawet o wiele kilometrów - dając możliwość tworzenia połączeń bezprzewodowych z punktu do punktu (PTP) lub z jednego punktu do wielu (PMP).
Rozwiązania PTP oraz PMP
Nasza firma z powodzeniem wdraża rozwiązania bezprzewodowe wspierające najnowsze technologie, między innymi: Wave2, rozwiązania pracujące w standardzie WiFi6, rozwiązania stosujące mechanizmy uwierzytelniania WPA2/WPA3 oraz autoryzacje Radius, wielozakresowe rozwiązania radiowe wykorzystujące do transmisji bezprzewodowej pasma częstotliwości 2,4Ghz, 5Ghz oraz 60Ghz.
Oferujemy rozwiązania bezprzewodowe:
 • zintegrowane, wielozakresowe,
 • z wieloma punktami dostępowymi typu Enterprise, z roamingiem w obrębie całej sieci,
 • z wieloma punktami dostępowymi, centralnie zarządzane z poziomu kontrolera lokalnego,
 • z wieloma punktami dostępowymi, zarządzane z poziomu kontrolera w chmurze,
 • z wieloma punktami dostępowymi, zapewniające rozłożenie obciążenia - load balancing,
 • z wieloma punktami dostępowymi wykorzystujące technologię Mesh,
 • z pełną redundancją kontrolera oraz połączeń punktów dostępowych,
 • z autoryzacją dostępu typu HotSpot,
 • mosty bezprzewodowe PTP,
 • wielopunkty bezprzewodowe PMP,
 • sektory bezprzewodowe.
Wykonujemy wszelkie prace związane z przygotowaniem kompletnej infrastruktury teleinformatycznej zawierającej rozwiązania bezprzewodowe, w tym niezbędne pomiary propagacji i projekty rozmieszczenia punktów dostępowych.
Ze względu na zmienność środowiska w jakim pracuje sieć bezprzewodowa, oferujemy również usługi zdalnego monitoringu środowiska radiowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zdalnie nanosić zmiany w jego konfiguracji przez wystąpieniem problemów związanych z interferencjami lub innymi czynnikami zewnętrznymi.
Sieci WiFi bez Kabli

Sieci Mesh

Rozwiązania sieciowe WiFi typu Mesh umożliwiają w sposób znaczący zwiększyć obszar pokrycia sygnałem bez konieczności rozbudowy istniejącego okablowania sieci.
Nie należy tutaj mylić dość popularnych na rynku rozwiązań typu WiFi Repeater z rozwiązaniami typ Mesh. Choć idea jest podobna to zasada działania jest odmienna.
Sieci WiFi Mesh
Sieci bezprzewodowe typu Mesh tworzą odrębne połączenie pomiędzy swoimi komórkami (Cells) i z reguły również wykorzystują odrębny kanał lub agregację kanałów w innym zakresie częstotliwości niż sieć dostępowa użytkowników.
Takie rozwiązanie w sposób skuteczny powoduje wzrost przepustowości w obrębie sieci dostępowej użytkowników - w odróżnieniu od rozwiązań typu WiFi Repeater, które pracują w obrębie tej samej sieci, zwiększając obszar pokrycia kosztem przepustowości.
Rozwiązania bezprzewodowe typu Mesh mają głównie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest rozbudowa lub wykonanie instalacji kablowej, w budynkach wymagających specjalnych pozwoleń na jakiekolwiek modyfikacje lub instalacje.
Rozwiązania sieciowe typu Mesh są również relatywnie tanie, biorąc pod uwagę brak kosztów dodatkowego okablowania i czasu poświeconego na jego instalację.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania Mesh WiFi dla zastosowań:
 • wewnętrznych - domowych, biurowych oraz przemysłowych,
 • wewnętrznych - przeznaczonych dla branży medycznej - wymagającyh specjalnej certyfikacji,
 • zewnętrznych - odpornych na działanie czynników środowiskowych.
Wykonujemy również prace projektowe związane z przygotowaniem środowiska sieciowego zawierającego rozwiązania bezprzewodowe typu Mesh, w tym niezbędne pomiary propagacji i projekty rozmieszczenia poszczególnych komórek.
Mosty Dalekiego Zasięgu i Sektory

Mosty PTP / PMP

Mosty bezprzewodowe umożliwiają tworzenie połączeń punkt do punktu oraz punkt do wielu punktów. Pozwalają firmie wykorzystać technologię bezprzewodową do łączenia segmentów sieci lokalnej w różnych budynkach, nierzadko oddalonych od siebie o kilka kilometrów.
Mosty bezprzewodowe umożliwiają pracownikom tej samej organizacji w różnych lokalizacjach dostęp do centralnych zasobów, jak serwery plików czy bazy danych. Technologia ta umożliwia także współdzielenie połączenia internetowego.
Mogą być one również wykorzystywane jako sieć zapasowa, zapewniająca redundancję w przypadku awarii łącza głównego lub połączenia VPN pomiędzy różnymi lokalizacjami.
Mosty PTP / PMP
Projekt i wdrożenie mostu bezprzewodowego są bardziej korzystne niż instalacja okablowania pomiędzy budynkami. Ponadto wdrożenie mostu bezprzewodowego jest kosztem jednorazowym.
Warunkiem koniecznym wdrożenia mostu bezprzewodowego jest wzajemna "widoczność" jego obu punktów końcowych, dlatego z reguły urządzenia komunikacyjne stanowiące połączenie montowane są na dachach budynków lub masztach.
Wdrożenie mostu bezprzewodowego wymaga wykonania wizji lokalnej w lokalizacjach klienta, które mają zostać połączone - dokonujemy tam oceny widoczności, wykonujemy pomiary poziomu zakłóceń oraz wstępnie szacujemy możliwe do uzyskania parametry połączenia.
W naszej ofercie posiadamy profesjonalne urządzenia, korzystające z najnowszych technologii, uznanych na całym świecie dostawców rozwiązań w zakresie przesyłania danych na duże odległości.
Zapraszamy do współpracy.
© 2020 ENCA IT Napisz do Nas

Strona używa ciasteczek (cookies), które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do celów wskazanych w polityce prywatności.