Planowanie Rozwiązań Strukturalnych

Projekty Infrastruktury IT

Sprawnie działająca infrastruktura informatyczna powinna być stworzona w optymalny dla Państwa firmy sposób. Tak jak różne są profile firm, tak różne są również ich oczekiwania wobec systemów informatycznych.
Wdrożenie odpowiedniej infrastruktury, wymaga poznania specyfiki firmy i wyznaczenia roli, jaką sieć informatyczna może w niej odgrywać. Tylko wówczas będzie można precyzyjnie dopasować rodzaj połączenia internetowego, stworzyć właściwą konfigurację sieci, wybrać odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, konieczne do jej prawidłowego funkcjonowania.
Infrastruktura IT
Projekt infrastruktury sieci informatycznej to często prawdziwe serce funkcjonowania każdej firmy. Dobrze przygotowany, potrafi równocześnie spełniać oczekiwania związane z produkcją i z dystrybucją wyrobów lub usług.
Nie bez znaczenia są również takie elementy jak: obsługa biura, komunikacja wewnętrzna czy logistyka. Kompleksowe działania projektowe już na pierwszym etapie wdrażania sieci informatycznej, dają możliwość stworzenia sprawnie działającego mechanizmu zarządzania firmą, bez względu na jej wielkość.
Projekty Infrastruktury IT
W ramach usług projektowania architektury infrastruktury IT oferujemy:
  • projektowanie kompletnej architektury sieciowej,
  • dobór rozwiązań software'owych i hardware'owych,
  • dostosowanie rozwiązań IT do określonego budżetu,
  • planowanie rozwiązań zapewniających redundancję,
  • sporządzanie kosztorysów infrastruktury IT,
  • określanie czasu życia poszczególnych elementów infrastruktury (TTL),
  • oraz wiele innych ...
Jeżeli nie znalazłeś interesującej Ciebie usługi zapraszamy do kontaktu z nami.
Kosztorysy IT

Wycena Infrastruktury IT

Infrastruktura informatyczna w firmie to z reguły dość kosztowna inwestycja. Dotyczy to zarówno etapu projektowania i wykonania, jak i późniejszej eksploatacji i utrzymania sieci. Jednak nie zawsze musi tak być.
Odpowiednio sporządzony kosztorys infrastruktury informatycznej pomoże nie tylko przewidzieć jakie koszty będzie ona generowała, ale również znaleźć miejsca, w których można pokusić się o oszczędności. Jeżeli będą one dobrze zaplanowane, odbędzie się to bez strat dla jakości, a więc nie odbije się negatywnie na działaniu sieci.
Kosztorys infrastruktury można sporządzić również dla już istniejącej i funkcjonującej sieci, zwłaszcza że jej bieżące utrzymanie wymaga niekiedy przeglądu i modernizacji. Pomoże to zaplanować jej rozwój i da czas na przygotowanie kolejnych inwestycji.
Odpowiednio zaplanowany kosztorys wskaże również które elementy infrastruktury informatycznej generują największe wydatki. Może być on również ważnym elementem programu oszczędnościowego, wdrażanego w Państwa firmie.
Budowa Infrastruktury IT

Wdrożenia IT

Oferujemy kompleksowe wdrożenia infrastruktury IT, począwszy od faz: kosztorysu, projektu poprzez fizyczne układanie okablowania strukturalnego, montażu elementów architektury sieciowej oraz ich konfiguracji a kończywszy na szkoleniach dla personelu firmy.
W ramach procesu wdrożenia przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, która pozwala na szczegółowe określenie wymagań i potrzeb klienta, których znajomość jest niezbędna do prawidłowej konfiguracji i parametryzacji systemu, a także udostępnienia optymalnego zestawu funkcjonalności, które będą efektywnie wpierać obsługę procesów biznesowych.
Wdrożenia IT
Proces wdrożenia podzielony jest na etapy, w ramach których wykonywane są wszystkie zaplanowane prace. Realizacja poszczególnych etapów prac jest konsultowana z klientem i weryfikowana, co daje gwarancję, że efekty będą zgodne z jego oczekiwaniami.
Prace wdrożeniowe obejmują również szkolenia, w ramach których użytkownicy zdobywają wiedzę teoretyczną i nabywają praktycznych umiejętności, które pozwolą im na samodzielną pracę w systemie.
Zmiany w Istniejącej Infrastrukturze IT

Modernizacje Środowiska IT

Wydajna infrastruktura teleinformatyczna w dzisiejszych czasach podstawa sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Dział IT musi nadążać za biznesem i napędzać realizację celów biznesowych.
Powoduje to nieustanny rozwój infrastruktury IT we firmie ale również konieczność wyznaczania niezbędnego budżetu na jego realizację.
Modernizacja Infrastruktury IT
Nasza firma opracowuje wytyczne dotyczące budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT, a także dobiera dostawców zalecanych rozwiązań, aby zapewnić skalowalne i wydajne rozwiązania przy założonym budżecie na ten cel lub nawet redukcję kosztów.
Serwis IT

Serwis Infrastruktury IT

Serwis i utrzymanie infrastruktury informatycznej w Państwa firmie, to jeden z warunków prawidłowego funkcjonowania wszystkich procesów, w które zaangażowany jest sprzęt komputerowy.
Serwis IT
Potencjalne zagrożenia dotyczą nie tylko możliwości awarii sprzętu lub oprogramowania, ale również zagrożeń wynikających choćby z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń.
Profesjonalny serwis komputerowy, jaki proponujemy Państwa firmie, opiera się zarówno na szybkich i skutecznych reakcjach w razie pojawiających się problemów, jak i na bieżącym testowaniu infrastruktury, pod kątem słabych punktów, mogących sprawić, że system przestanie poprawnie funkcjonować.
Nowoczesne metody serwisowania pozwalają na przeprowadzenie czynności diagnostycznych i wielu napraw zdalnie. To często najszybsza metoda przywrócenia sprawności infrastruktury informatycznej, ponieważ nie wymaga ona oczekiwania na przyjazd serwisantów.
Niekiedy jednak konieczna jest ich wizyta i naprawa prowadzona bezpośrednio w siedzibie firmy. W takiej sytuacji zapewniamy szybką reakcję i działania specjalistów, którzy są w stanie w możliwe najkrótszym czasie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.
Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.
© 2020 ENCA IT Napisz do Nas

Strona używa ciasteczek (cookies), które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do celów wskazanych w polityce prywatności.